Montaža sljemenjaka sa mogućnošću ventiliranja krova