Falcani limeni pokrov – ESTELLE

Falcani limeni pokrov je jedan od najpopularnijih oblika metalnih materijala za krovišta proizvođača “MERA SYSTEM PLAT AB” iz Švedske. To je model krova koji i danas krasi mnoge dvorce, kurije, crkve, muzeje i slične građevine.

 

Povijesno gledano, ovo je bio eksluzivni tip krova koji je za izradu zahtijevao veliku vještinu i umjetnost majstora pa je s time i puno koštao.

Današnji falcani limeni pokrov tip ESTELLE je po izgledu vrlo blizu izvornom modelu, ali uz puno povoljniju cijenu materijala, spojnog pribora i samog troška montaže.  No, tu su i druge konstrukcijske prednosti:

  • pojačana čelična jezgra kvalitetno zaštićena na sve vremenske uvjete, profilirana je na način da omogućava jednostavnu montažu po sistemu “klik-klak” i elegantnu vezu s podkonstrukcijskom krovnom pločom,
  • veza između tog limenog pokrova i osnovne krovne ploče vrši se preko fiksnih i kliznih kopča koje ostaju ispod pokrova. Te kopče omogućavaju pokrovu da diše, trpi diletiranje (rastezanje), a da se to ne očituje na limu kao deformacija
  • poleđina lima je posebno zvučno izolirana, što apsorbira i prigušuje zvuk kiše i tuče.
  • pokrov se može koristiti na nagibima krova do min 8 ° , i max duljini ploča do 8,0 m.
  • svojim izgledom i pametno promišljenim detaljima ESTELLE limeni pokrov je moderan i dobar izbor za izgradnju novih i obnovu starih krovova.

     

    __________________________________________________________________________________________________________________

Tehnički podaci o profilu:

Debljina lima:

0,6 mm

Širina:

48cm +/- 3mm

Visina profila:

32mm

Dužina ploča:

1,2m – 8m

Minimalni nagib krova:

8o

Zaštita od kondenzacije i zvučna izolacija

MERA SYSTEM